รางวัลและการรับรอง

ได้รับรางวัลสาขา แบรนด์ยอดเยี่ยม จากผู้บริโภคในปี 2023

บี ชี อุม ได้รับรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมในสาขาการบริการด้านโฮมแคร์จาก
การเลือกของผู้บริโภค ซึ่งแบรนด์ของเราเป็นที่ยอมรับในคุณค่าของแบ
รนด์ในหลายๆด้านด้วยกัน เช่น ความพึงพอใจ ความน่าเชื่อถือของแบรนด์และตวามสามารถในการแข่งขันของแบรนด์ เป็นต้น

ใบรับรองภาษี

ใบรับรองสเปรย์ฆ่าเชื้อ

ใบรับรองคลีนแมกซ์

ใบรับรองอโรม่าออยล์

การสอบถาม