[แคร์แบบไอน้ำ]

หลังจากวิเคราะห์สตีม 100 องศาด้วยแรงดันไอน้ำ 5 บาร์และแรงดูด 310 AW จะให้ความชุ่มชื้น
และสารปนเปื้อนเพื่อจัดหาที่นอน โซฟา และการดูแลพรมที่สะดวกสบายมากขึ้น

การพ่นไอน้ำ

การสูด

ฝุ่นละออง . ฝุ่นละอองในบ้าน . แบคทีเรีย

ใช้สตีมแคร์ 100 องศาในการกำจัดศัตรูพืช

แม้แต่คราบและเชื้อโรคที่ดูแลที่บ้านได้ยากยังได้รับแคร์อย่างเรียบร้อย
มากขึ้นด้วยการดูแลแบบไอน้ำ

สเป๊กเครื่องสตีม

เวลาอุ่นเครื่อง ภายใน 2 นาที
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้บริโภค 220V / 60HZ
ปริมาณไอน้ำ การไม่จำกัด
ความดันไอน้ำ 5BAR
อุณหภูมิควบคุม 120 ~ 150°C
น้ำหนักสินค้า 4.5kg

문의하기