เหตุผลที่ควรทำโฮมแคร์ของบิชีอุม(Bchium)

บิชีอุม(Bchium) แบรนด์ชั้นนำของอุตสาหกรรมโฮมแคร์ที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากทั้งคู่ค้าและลูกค้า จะเป็นพันธมิตรที่ประสบ
ความสำเร็จที่มีระบบสนับสนุนการเริ่มต้นที่แตกต่างออกไป

เริ่มต้นที่ 89,800 วอนต่อเดือน

รับประกันผลกำไรสูงสุดด้วยทุนน้อยและหุ้นที่ไม่มีสาขา
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่องด้วย
การสนับสนุนการตลาดอย่างเต็มที่ของสำนักงานใหญ่

การประกอบธุรกิจที่ไม่มีร้านค้าที่เป็นที่นิยม

ผู้ชายและผู้หญิงทุกวัยที่ต้องการทำธุรกิจบริการโฮมแคร์ทั่วประเทศไม่ว่าที่ไหนก็ตาม

การสนับสนุนสำนักงานใหญ่อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

เป็นอาชีพที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยความรับผิดชอบและความจริงใจเนื่องจากม
เทคนิคและอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมและโซลูชั่นที่ดีที่สุดและการบริการฐานข้อมูลลูกค้า

อาชีพที่ภาคภูมิใจและพึงพอใจ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบโฮมแคร์ที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่สะอาดสามารถรู้สึกภาคภูมิใจและคุ้มค่า

비치움만 프리미엄 장비 클린맥스

บิชีอุม(Bchium)คลีนแม็กซ์เป็นอุปกรณ์เดียวที่สามารถแคร์แบบแห้ง ชื้นและไอน้ำได้ในครั้งเดียว

CleanMax 특징

비치움 클린맥스

최대19,000rpm
310AW의 탁월한 흡입력

홈케어에 최적화된 장비!
(분당 40,000번의 브러시 진동으로
더욱 쾌적한 케어)

환경을 생각하는
친환경 물필터 시스템
(H13등급의 서브필터 장착)

음이온공기정화 &
아로마테라피 기능까지

대리점 / 창업문의

개인정보보호를 위한 이용자 동의사항개인정보 보호법[제정 2011.3.2. 법률 제10465호]에 따라 아래의 개인정보 수집 및 활용 동의절차를 거치셔야 이벤트 참여가 가능합니다.[개인정보 수집 및 이용 목적] 수집된 개인정보는 홈케어 상담에 이용되며, 본 수집 및 이용 목적 이외에 다른 목적으로 사용되지 않습니다. [수집하는 개인정보 항목] - 수집항목 : 성명, 연락처(휴대전화), 주소 [개인정보 수집 방법] 비치움 홈페이지를 통한 신청시 입력된 개인정보를 통하여 관련 정보를 수집하고 있습니다. [개인정보의 처리 및 보유기간] 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다. - 보존 사유 : 홈케어 신청 상담을 위한 개인정보 수집 - 보존 기간 : 신청 종료 후 6개월 이내 [동의 거부 및 불이익] 개인정보 보호법에 따라 개인정보 수집 동의를 거부할 권리가 있으며, 수집 동의 거부시에는 홈케어 신청이 불가능 합니다.
닫기

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ในการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

홈케어 서비스 창업을 희망하는 대한민국 성인

고객서비스에 진심이신 분 (기본 에티켓 필수)

기존 에어컨/세탁기/입주청소/방충망/계단청소 경험자 환영

초보자 가능 / 여성 가능 / 은퇴예정자 가능/ 만 24세이상 가능

비치움 홈케어 창업의 장점

การจัดการฝึกอบรมสำนักงานใหญ่
การถ่ายทอดความรู้ด้านการขายและ
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนการตลาดแบบแบรนด์
การตลาดแบรนด์ผ่านเว็บไซต์พอร์ทัลวิดีโอโฆษณา

ค่าเช่าอุปกรณ์โฮมแคร์
สนับสนุนอุปกรณ์ดูแลบ้าน
89,800 วอนต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ
ค่าเล่าเรียนฟรี
รอยัลทีฟรี

บริษัทในเครือ

비치움 BEST대리점

대리점 / 창업문의

개인정보보호를 위한 이용자 동의사항개인정보 보호법[제정 2011.3.2. 법률 제10465호]에 따라 아래의 개인정보 수집 및 활용 동의절차를 거치셔야 이벤트 참여가 가능합니다.[개인정보 수집 및 이용 목적] 수집된 개인정보는 홈케어 상담에 이용되며, 본 수집 및 이용 목적 이외에 다른 목적으로 사용되지 않습니다. [수집하는 개인정보 항목] - 수집항목 : 성명, 연락처(휴대전화), 주소 [개인정보 수집 방법] 비치움 홈페이지를 통한 신청시 입력된 개인정보를 통하여 관련 정보를 수집하고 있습니다. [개인정보의 처리 및 보유기간] 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다. - 보존 사유 : 홈케어 신청 상담을 위한 개인정보 수집 - 보존 기간 : 신청 종료 후 6개월 이내 [동의 거부 및 불이익] 개인정보 보호법에 따라 개인정보 수집 동의를 거부할 권리가 있으며, 수집 동의 거부시에는 홈케어 신청이 불가능 합니다.